GIỚI THIỆU
Thịt lợn truy xuất nguồn gốc

Công ty cổ phần

chế biến thực phẩm Nam hà nội

SHF được thành lập trên nền tảng các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại, giết mổ và chế biến các sản phẩm từ lợn; tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín để đảm bảo chất lượng.

chuỗi sản xuất khép kín


SHF quản lý chuỗi sản xuất khép kín từ công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, tới trang trại, nhà máy chế biến – đóng gói và chuỗi phân phối sản phẩm thịt lợn tới người tiêu dùng

quy trình sản xuất

Kiểm tra thú y lợn hơi

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Cân lợi hơi trước khi nhập

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Nhập lợn hơi

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Tắm lợn

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Gây ngất

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Lấy huyết

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Nhúng lợn, đánh lông, rửa sạch

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Mổ lợn (tách lòng, thủ)

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Rửa lợn

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Kiểm tra thú y lợn mảnh

Khi nhập lợn phải có các bộ phận gồm: Nhân viên thú y của trạm thú y, Phụ trách chất lượng của nhà máy, nhân viên bảo vệ. Tất cả lợn khi nhập kho phải kiểm tra lâm sàng, khỏe mạnh bình thường, nếu con nào yếu thì phải tách riêng để theo dõi.

Xẻ mảnh

Cân lợn mảnh

Làm mát phòng pha lịc

Pha lọc, đóng gói, bảo quản

Sản phẩm

SHF cung cấp sản phẩm thịt lợn sạch đúng chất lượng cam kết với thông tin minh bạch về nguồn gốc – xuất xứ; chế biến, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn

Thông tin liên hệ

  • Văn phòng giao dịch/Nhà máy sản xuất: Đường số 3, Lô CN 1, cụm Công nghiệp, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

  • Điện thoại:
    (024)3233 6666 – 3288 9999
  • Hotline: 0915 289 000
    0915 289 006 – 0915 289 009
  • Email: donhang1.shf@gmail.com

Kết nối với chúng tôi

Mua sản phẩm tại

Bạn cần tư vấn